REGULAMENT CONCURS „Vara sarbatoreste-ti prietenii cu un cadou Atelierul de Daruri!”

Prezentul concurs publicitar este organizat în conformitate cu prevederile art. 41 din O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă – Republicare.

1. ORGANIZATORUL

Organizatorul concursului „Vara sarbatoreste-ti prietenii cu un cadou Atelierul de Daruri!” este societatea S.C. Atelierul de Daruri S.R.L., cu sediul in Str. Armata Poporului, nr. 12, bl. L6, sc. 3, 8/105 Municipiul Galati, Judet Galati, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Galati sub nr. J17/597/2019, C.U.I. 40750702, prin asociat reprezentant Dima Camelia Veronica , în calitate de director adjunct.

Organizatorul va derula concursul pe baza prezentului regulament, întocmit în conformitate cu legislatia in vigoare si care este obligatoriu pentru toti participantii.

2. DURATA CONCURSULUI, ARIA DE DESFASURARE SI MAGAZINELE PARTICIPANTE

Concursul „Vara sarbatoreste-ti prietenii cu un cadou Atelierul de Daruri!” se desfasoara in perioada 31.07.2020 – 12.08.2020 pe teritoriul României.

3. PARTICIPANTI SI MOD DE DESFASURARE

Se pot înscrie în vederea participării la Concurs numai persoanele fizice (,,Participanții’’) cu domiciliul sau reședința în România care, la data înscrierii, au împlinit vârsta minimă de 18 ani. Prin ,,Participant’’ se înțelege părintele, tutorele legal al copilului care va fi înscris în concurs.

În vederea înscrierii în concursul „Vara sarbatoreste-ti prietenii cu un cadou Atelierul de Daruri!” participantii trebuie să îndeplinească următorii pași:

  1. Sa aleaga de pe www.atelieruldedaruri.ro cadoul care i-a placut cel mai mult!
  2. Sa scrie într-un comentariu la această postare care este acesta si elementul care face un cadou perfect si eticheteaza un prieten!
  3. Like la pagina de Facebook si un share public la postare!
  4. Extragerea va avea loc în data 14.08.2020 prin intermediul site-ului commentpicker.com.

Nu au dreptul de participare prin prezentul regulament angajatii Organizatorului, persoanele sau angajatii oricaror altor entitati implicate direct sau indirect in organizarea si/sau derularea tombolelor, precum și rudele de gradul I și soții/soțiile tuturor celor mentionati mai sus. In cazul in care se constata incalcarea acestei prevederi, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul castigat atribuit. Bunul si/sau obiectul respectiv va fi reportat pentru un concurs ulterior.

La data de 14.08.2020 ora 10.00 va avea loc extragerea castigatorilor prin intermediul siteului www.commentpicker.com la sediul social, situat in Str. Armata Poporului, nr. 12, bl. L6, 105, Municipiul Galati, Judet Galati. Extragerea va fi inregistrata video si va putea fi pusa la dispozitia persoanelor interesate prin transmiterea unei solicitari pe adresa de email contact@atelieruldedaruri.ro

Castigatorii vor fi anunțați printr-un mesaj privat pe Facebook, în termen de 2 zile lucratoare si vor aparea pe site-ul Organizatorului https://atelieruldedaruri.ro/ si pe facebook/ https://www.facebook.com/AtelierdeDaruri/

4. PREMII

Premiile concursului „Vara sarbatoreste-ti prietenii cu un cadou Atelierul de Daruri!” constau în:

  1. Voucher cadou in valoare de 110 lei. Voucher-ul este valabil in perioada 14.08.2020 – 31.08.2020 si se poate folosi pentru achizitii de bijuterii pe site-ul https://atelieruldedaruri.ro/. Acesta nu se poate folosi pentru achizitia de flori, produse fashion sau experiente cadou. Daca produsul achizitionat are un pret mai mare decat valoarea voucherului se va achita diferenta de pret. Voucher-ul nu include pretul transportului, acesta se va achita distinct,
  2. Bratara Simbol Fluture - Aur 14 K 585 cu snur din matase reglabil - Click pentru afisare produs,
  3. Cercei cu tortita Fluturi - Argint 925, Tortite - Click pentru afisare produs

Valoarea totala a premiilor este de 325 lei ( firma neplatitoare de TVA)

5. RIDICAREA-PREDAREA PREMIILOR CASTIGATE

Castigatorii isi vor primi premiile din magazinul online https://atelieruldedaruri.ro/ in termen de cel mult 15 zile de la anuntarea telefonica si publicarea numelor castigatorilor pe https://www.facebook.com/AtelierdeDaruri/ sub sancţiunea pierderii oricarui drept asupra premiilor neridicate.

Castigatorii premiilor vor trebui sa se legitimeze cu acte de identitate in original (carte de identitate, buletin de identitate, pasaport sau carnet de conducere).

Datele de identificare ale clientului castigator vor fi verificate de catre reprezentantii Organizatorului, care vor valida castigul si vor aproba remiterea premiului, numai cu conditia indeplinirii conditiilor de participare si de ridicare a premiului stabilite prin prezentul regulament.

Castigatorul va semna pentru primirea premiului. Castigatorii pot, de asemenea, ridica premiul printr-un reprezentant imputernicit printr-o procura speciala autentificata. In aceasta situatie, documentele pe care imputernicitul trebuie sa le prezinte pentru ridicarea premiului sunt urmatoarele:

  • procura speciala autentificata in original;
  • actul de identitate al persoanei imputernicite;

Organizatorul nu are obligatia de a intretine corespondenta cu persoana castigatoare care nu a ridicat premiul în termenul mai sus amintit.

6. INFORMATII

Anunturile privind organizarea tombolei vor prezenta extrase din prezentul regulament, precizand numarul, natura si valoarea premiilor acordate, impreuna cu mentiunea faptului ca regulamentul de participare poate fi consultat în mod gratuit pe site-ul Organizatorului, https://atelieruldedaruri.ro/ acesta fiind disponibil si in cadrul magazinelor participante.

Toate detaliile cu privire la participarea la concurs, organizare si desemnarea castigatorilor, vor putea fi obtinute de catre cei interesati in zilele de luni – vineri, intre orele 09:00 – 17:00, pe chatul paginii de facebook https://www.facebook.com/AtelierdeDaruri/.

Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit oricarui participant.

7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale, organizatorii isi asuma obligatia de a nu face disponibile catre terti in niciun fel datele personale ale participantilor fara acceptul acestora, dat in conditiile legii. Organizatorul nu-si asuma niciun fel de raspundere in cazul in care participantii isi trimit datele personale in mod eronat.

Prin inscrierea în concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Tuturor participantilor la concurs le sunt garantate drepturile de acces, de interventie si de opozitie, in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001, pentru care organizatorul este obligat ca in termen de 15 zile de la solicitare: sa comunice informatiile solicitate, sa comunice masurile luate, cu respectarea optiunilor solicitantului.

Pentru participarea la acest concurs este necesar ca participantii sa furnizeze datele solicitate, acestea fiind necesare identificarii lor in caz de obtinere a unuia dintre premiile stabilite. Refuzul lor de a le furniza nu se conformeaza cerintelor regulamentului tombolei si determina astfel anularea dreptului de a intra in posesia premiilor.

8. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Prezentul regulament poate fi completat si modificat unilateral, in mod justificat, de catre organizator si va intra in vigoare numai dupa publicarea pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/AtelierdeDaruri/

Impozitarea veniturilor din premii se face prin reținere la sursă, în conformitate cu prevederile cuprinse în Codul fiscal, respectiv potrivit art. 108 și următoarele din C.fisc. Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10 % aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri. Nu sunt impozabile următoarele venituri obţinute în bani şi/sau în natură: premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice alta natură, în legatură cu premiile, după intrarea acestora în proprietatea participanților-câștigători cad în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

9. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

10. REGULAMENTUL OFICIAL

Acest regulament prezinta conditiile in care clienţii Organizatorului, pot castiga unul sau mai multe dintre premiile acordate de Organizator.

Participarea la acest concurs inseamna aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acestui regulament.

Informatii suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail contact@atelieruldedaruri.ro la telefon 0756 615 490 de luni pana vineri, intre orele 09:00 si 17:00.

Organizator: Societatea S.C. ATELIERUL DE DARURI S.R.L.

Director Adjunct,

Dima Camelia Veronica